NOVETATS

Terminis per la modificació de la base imposable: concurs de creditors

En el cas objecte d’estudi, el concurs de creditors es va publicar el dia 1 de juliol de 2013 i la…

Aportació de proves en fase de revisió (recurs de reposició o reclamació posterior)

El TEAC, en unificació de criteri estableix que en via de revisió (recurs de reposició o reclamació…

L’Agència Tributària simplificarà el llenguatge d’alguns dels seus documents

L'Agència Tributària ha iniciat la implementació del seu compromís del Pla Estratègic 2020-2023 amb…

Divisió horitzontal i dissolució de condomini

La sentència del TS de 18/10/2023 núm. 1286/2023 resolt que la divisió horitzontal seguida de la…

Discriminació en els arrendaments d’immobles per no residents de la UE i de fora de la UE

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha emès una sentència a favor dels espanyols a…

Fre a les pràctiques desproporcionades de la inspecció de tributs

En una recent sentència, el Tribunal Suprem estableix que hisenda només pot accedir a la informació…

La Seguretat Social preveu que la pujada de les pensions el proper any se situarà al voltant del 4%

Com comentaven en l’article anterior, les revaloracions anuals de les pensions seran superiors, ja…

Des de l’1 d’octubre la jornada a temps parcial equival a un dia complet cotitzat a efectes de pensions

La reforma de les pensions, de la qual ja en parlàvem en anterior circular, aprovada i publicada el…

Ajornaments i fraccionaments: Generalitat de Catalunya

L’ordre ECO/221/2023, de 26 de setembre, fa extensiu el límit de dispensa d'aportació de garanties…

Com es calcula la plusvàlua quan hi ha varis títols d’adquisició?

Segons la consulta vinculant V1909-23, en cas de transmissions d’immobles que s’han adquirit per…