NOVETATS

Compatibilitat de la tributació per renda de les societats

Una recent sentència del Tribunal Suprem de 17/06/2024 ratifica que, durant l'interval que hi ha…

Pròrroga de mesures per afrontar els efectes dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim i noves mesures en matèria fiscal, energètica i social

Al BOE de data 27/06/2024 va sortir publicat el Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny, pel qual…

Inversions en vehicles i infraestructures de recàrregues: IRPF i IS

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES La Disposició Addicional 59ª de la Llei de l'Impost…

Més garanties per les notificacions (en paper)

Les notificacions efectuades al domicili del contribuent que constava a la base de dades d’hisenda…

Despeses per tasques laborals de socis i administradors

La sentència del Tribunal Suprem 2433/2024 ha resolt que les despeses relatives a la retribució que…

Dissolucions de condomini

Interessant la sentència del Tribunal Suprem de 30/04/2024 que resolt que en la dissolució de…

Comprovació de valors a l’immoble

Segons la resolució del TEAC de data 29/02/2024, quan el posseïdor de l’immoble és una persona…

Temps de conducció i descans al sector del transport de viatgers

La nova normativa europea (Reg. (UE) 2024/1258) introduïda pel Diari Oficial de la Unió Europea, la…

La comprovació de valors

La sentència del Tribunal Suprem 1197/2024, d’1 de març de 2024 (recurs nº7146/2022) indica que des…

IVA: a tornar o a compensar

Una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 18 de març de 2024…