NOVETATS

Temps de conducció i descans al sector del transport de viatgers

La nova normativa europea (Reg. (UE) 2024/1258) introduïda pel Diari Oficial de la Unió Europea, la…

La comprovació de valors

La sentència del Tribunal Suprem 1197/2024, d’1 de març de 2024 (recurs nº7146/2022) indica que des…

IVA: a tornar o a compensar

Una recent resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central de 18 de març de 2024…

Compte amb el règim especial de fusions, escissions, aportacions d’actius, bescanvi de valors

Segons una recent resolució del TEAC, de 22/04/2024, quan s'hagi declarat, en els termes i…

Les indemnitzacions als administradors: despesa deduïble?

La diferent casuística va definint el tractament a l’Impost sobre Societats de les despeses…

Activitat immobiliària: es pot externalitzar la gestió?

El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs de cassació presentat per diversos membres d'una…

El tribunal suprem no permet computar pèrdues degudes a donacions a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha establert doctrina relativa a les donacions en el marc de l'impost sobre la…

Els “homes” que reben una pensió reconeguda entre el 01/01/2016 i 03/02/2021 també tenen dret a l’antic complement de maternitat

Si vas obtenir una pensió entre l'1 de gener de 2016 i el 3 de febrer de 2021, encara ets a temps,…

La despesa corresponent a les retribucions dels administradors

La sentència del Tribunal Suprem de 13 de març de 2024 determina que la manca de previsió de…