NOVETATS

Les capitalitzacions de crèdit a examen

Una recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 26/10/2023 ha resolt el…

Dret a rectificar si no s’ha declarat una exempció per reinversió

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha considerat, al contrari que l’AEAT i el Tribunal…

El vehicle d’empresa i la seva cessió als treballadors

El Tribunal Suprem, en sentència de 29/01/2024 ha resolt que NO s’ha de repercutir IVA per la…

Diferències entre conflicte laboral / assetjament laboral “mobbing”

El TSJ Castella i Lleó (Valladolid) , 15-12-2023 , núm , rec.1806/2023, ha declarat que…

Terminis previstos per la factura electrònica, facturació electrònica i comunicació de l’estat de les factures

A continuació adjuntem un quadre resum amb els terminis previstos per la implementació de la…

Les consultres tributàries vinculants a judici

Una recent sentència del Tribunal Suprem resolt que, si bé s’ha d’analitzar per part dels Tribunals…

Els no residents podran declarar els arrendaments d’immobles un cop a l’any

L’ordre HAC/56/2024, de 25 de gener preveu que la presentació de l’Impost sobre la Renda de No…

Riscos de tramitar alta d’activitat a hisenda i no fer alta d’autònoms

En una recent sentència, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya ha donat la raó a un…

Rebaixa de les retencions a l’IRPF per a rendes baixes i mitjanes

Ha sortir publicat el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de…

Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2024

Ha sortir publicat el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixe el Salari Mínim…