CIRCULARS

Es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu Reglament

Veure PDF: REGISTRE CENTRAL DE TITULARITATS REALS 07-2023

Obligacions segon trimestre 2023

VEURE CIRCULAR: CIRCULAR - OBLIGACIONS TRIMESTRALS - SEGON TRIMESTRE 2023  

Modificació del Reglament del Registre Mercantil

VEURE PDF: MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MERCANTIL

Digitalització d’actuacions notarials i registrals 05-2023

VEURE PDF: DIGITALITZACIÓ D'ACTUACIONS NOTARIALS I REGISTRALS 05-2023

Els terminis de pagament a proveïdors podran condicionar la possibilitat de ser beneficiaris d’ajudes públiques.

VEURE PDF: CIRCULAR TERMINIS DE PAGAMENT I CONDICIONS PER SER BENEFICIARS D'AJUDES PÚBLIQUES…

Obligacions primer trimestre 2023

VEURE CIRCULAR: CIRCULAR - OBLIGACIONS TRIMESTRALS - PRIMER TRIMESTRE 2023  

Salari mínim interprofessional 2023

VEURE CIRCULAR: Salari mínim interprofessional 2023

Declaracions periòdiques trimestrals

Veure PDF:  DECLARACIONS PERIÒDIQUES TRIMESTRALS

Pròrroga del règim extraordinari per les causes de dissolució per pèrdues greus “Moratòria Societària”

Veure PDF:  PRÒRROGA DEL RÈGIM EXTRAORDINARI PER LES CAUSES DE DISSOLUCIÓ PER PÈRDUES GREUS…