CIRCULARS

Obligacions del primer trimestre del 2024

Veure PDF: CIRCULAR - OBLIGACIONS TRIMESTRALS - PRIMER TRIMESTRE 2024

Model 720. Exercici 2023 Béns i drets situats a l’estranger

Veure PDF: MODEL 720 EXERCICI 2023 BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER

El nou règim de declaració d’inversions exteriors

Veure PDF: EL NOU RÈGIM DE DECLARACIÓ D’INVERSIONS EXTERIORS

Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Mod. 347). Exercici 2023

Veure PDF: DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (Mod. 347) EXERCICI 2023.

Declaracions periòdiques trimestrals

Veure PDF: DECLARACIONS PERIÒDIQUES TRIMESTRALS

Obligacions formals de presentació en relació amb transaccions i béns situats a l’estranger. Models D-6 i ETE

Veure PDF: OBLIGACIONS FORMALS DE PRESENTACIÓ EN RELACIÓ AMB TRANSACCIONS I BÉNS SITUATS A…

Recordatoris Fiscals 2023

Veure PDF: RECORDATORIS FISCALS 2023

Obligacions tercer trimestre 2023

Veure PDF: OBLIGACIONS TERCER TRIMESTRE 2023

Es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu Reglament

Veure PDF: REGISTRE CENTRAL DE TITULARITATS REALS 07-2023

Obligacions segon trimestre 2023

VEURE CIRCULAR: CIRCULAR - OBLIGACIONS TRIMESTRALS - SEGON TRIMESTRE 2023