AssessoriaLaboral

Gestioneu les relacions laborals per a complir amb les disposicions legals vigents

Resolem les vostres consultes laborals

Analitzem les necessitats de la vostra organització amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip professional ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

Teniu dubtes sobre les normatives fiscals i com us afecten?

Contacteu amb nosaltres sense compromís per una primera consulta sense cost.

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors i l’administració pública, d’acord amb el marc legal vigent i tenint en compte la constant evolució de la legislació i de les obligacions formals en matèria laboral. Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions, des de l’inici fins al final de cada relació laboral:

 • Nous centres de treball: inscripció de l’empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol·licitud d’obertura
 • Confecció de contractes de treball, així com les seves pròrrogues i la seva tramitació pel Sistema Contrat@
 • Gestió de nòmines: confecció dels rebuts de salari, així com els de les pagues extraordinàries
 • Gestions periòdiques: formalització de les liquidacions (TC/1 i TC/2) i la seva tramitació mitjançant el Sistema Red… (pròximament Creta)
 • Gestió de prestacions: maternitat/paternitat, incapacitat temporal (malalties i accidents de treball), etc.
 • Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social
 • Canvis en el conveni, endarreriments i tractament d’Incapacitats Temporals i accidents de treball mitjançant els Sistemes Red, Delta i Cat365 respectivament
 • Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social
 • Confecció i presentació de sol·licituds de prestacions d’Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Viduïtat, etc.
 • Confecció i presentació de sol·licituds d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, empleats de la llar, artistes, etc.

Una gestió professional i eficient perquè pugueu ocupar-vos del teu negoci sense preocupacions. Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Sou autònoms? Tenim serveis a mida de les vostres necessitats

Assessorem els nostres clients i els representem en els procediments davant les administracions i jutjats:

 • Representació de l’empresa davant la Inspecció de Treball, així com el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC) i el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC)
 • Assessorament i redacció d’escrits en matèria de faltes i sancions, excedències, suspensions i modificacions substancials de les condicions de treball
 • Assessorament i confecció de documentació en matèria d’extinció de contractes per causes objectives o disciplinàries
 • Assessorament, confecció, presentació i seguiment d’Expedients Regulació d’Ocupació (ERO).

Tenim una àmplia experiència amb organitzacions de tota classe de sectors. Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments:

 • Tramitació de documentació relativa a relacions sindicals
 • Assessorament i adaptació a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscs laborals
 • Assessorament en temes relatius a acomiadaments, negociacions col·lectives i reestructuració empresarial
 • Assessorament i gestió per a l’obertura de centres de treball
 • Assessorament i càlcul de pensions per a invalidesa, jubilació i viduïtat
 • Tramitació d’autoritzacions de residència i treball per a persones estrangeres
 • Qualsevol mena de consulta personal, telefònica, o per escrit que tingui a veure amb les relacions laborals.

Necessiteu planificar les vostres relacions laborals? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost 

Gestor documental

Des de l'Àrea Client d'Assessoria Codina oferim als nostres clients un gestor documental que els permet emmagatzemar, ordenar i compartir els documents de manera segura i eficient, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Accedeix

Novetats laboral

Diferències entre conflicte laboral / assetjament laboral “mobbing”

El TSJ Castella i Lleó (Valladolid) , 15-12-2023 , núm , rec.1806/2023, ha declarat que…

Rebaixa de les retencions a l’IRPF per a rendes baixes i mitjanes

Ha sortir publicat el Real Decreto 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de…

Salari Mínim Interprofessional (SMI) 2024

Ha sortir publicat el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixe el Salari Mínim…

No et perdis les circulars i les novetats del sector!

Subscriu-te al servei de correus electrònics d’Assessoria Codina i sigues el primer a assabentar-te de tot el que té a veure amb l’àmbit assessor, jurídic i comptable.

Per obtenir més detalls, llegeix la nostra política de privacitat.

  Circulars laboral

  Salari mínim interprofessional 2023

  VEURE CIRCULAR: Salari mínim interprofessional 2023

  Regularització de les persones empleades de la llar

  Veure PDF: REGULARITACIÓ DE LES PERSONES EMPLEADES DE LA LLAR