Autònoms

T'acompanyem en el dia a dia del teu negoci

Serveis per a autònoms

Al nostre costat, els empresaris autònoms no estan mai sols
Som especialistes a acompanyar els autònoms en el dia a dia del seu negoci, oferint serveis d’assessorament integral que cobreixen totes les seves necessitats de gestió. Amb un tracte proper i personalitzat donem resposta a les vostres inquietuds, des de la posada en marxa fins al garantiment d’un creixement sostenible gràcies a una bona gestió de les obligacions fiscals, laborals, comptables, legals i estratègiques.

 • Per a la posada en marxa de la seva activitat professional, el treballador autònom ha de tenir en compte diverses obligacions laborals i fiscals, com ara:
 • Donar-se d’alta en Règim d’Autònoms a la Seguretat Social
 • Donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i seleccionar l’epígraf més adequat
 • Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 i 037)
 • Pagament mensual de la quota d’autònoms segons les bases de cotització
 • En el cas que vulgui contractar treballadors, inscriure’s com a empresari i obtenir un codi de compte de cotització
  Comunicar l’obertura d’un centre de treball a la Direcció Provincial de Ministeri de Treball
 • Disposar d’un Llibre de Visites a disposició de la Inspecció de Treball

Més informació sobre els serveis dassessorament laboral

Més informació sobre els serveis d’assessorament fiscal

Voleu saber si el règim d’autònoms és el més adequat per al vostre projecte? Teniu dubtes? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Les obligacions formals pels autònoms inclouen:

 • Declaració trimestral de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (model 130 o 131)
 • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303)
 • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte (model 111, model 115,…)
 • Resums anuals de retencions i ingressos a compte (models 180, 190) i de l’IVA (models 390)
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347)
 • Declaració anual de l’IRPF (model D-100)

Supervisem i planifiquem per a vosaltres el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes en la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millors solucions per a cada cas i cada moment per tal de reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

 • Us ajudem a planificar i elaborar la vostra política fiscal
 • Us acompanyem i representem davant l’Agència Tributària i altres organismes de l’Administració
 • Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tota mena de declaracions
 • Responem a totes les vostres consultes en matèria fiscal

Més informació sobre els nostres serveis d’assessoria fiscal

Teniu dubtes sobre les normatives fiscals i com afecten els autònoms? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Us ajudem a formalitzar i analitzar la comptabilitat per tal de conèixer la vostra situació i prendre les decisions més adequades en cada moment. El nostre departament comptable parteix d’una àmplia experiència en diversos sectors econòmics, fet que ha permès l’especialització per poder assessorar-vos amb un coneixement més profund de les característiques particulars de cada negoci.

 • Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat de la vostra nova empresa
  Us podem assessorar de manera contínua durant l’exercici econòmic o resoldre dubtes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adequades a la vostra situació
 • Us ajudem a preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris
 • Si voleu externalitzar totes les tasques relatives al seguiment i registre de cada moviment i saldo, oferim també un servei de comptabilitat integral detallada, amb preus especials per a autònoms

Més informació sobre els nostres serveis d’assessoria comptable

Una gestió professional i eficient perquè pugueu ocupar-vos del vostre negoci sense preocupacions. Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Analitzem les vostres necessitats amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip de professionals ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

 • Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions, des de l’inici i fins al final de cada relació laboral
 • Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments
 • Assessorem els nostres clients, els acompanyem i representem en els procediments davant les adminisracions i jutjats

Més informació sobre els nostres serveis d’assessoria laboral

Una gestió professional i eficient perquè pugueu ocupar-vos del vostre negoci sense preocupacions. Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

El nom i la imatge de la vostra empresa, producte o servei ha de transmetre bé el concepte, el posicionament i els punts diferencials del vostre projecte. Us ajudem a crear marques amb els nostres serveis de:

 • Naming: busquem el nom perfecte per al vostre projecte
 • Branding: us ajudem a definir i estructurar el concepte de comunicació
 • Registre: fem els tràmits necessaris per registrar les vostres marques i dominis

Més informació sobre els serveis de branding i naming d’ElGiroscopi
Teniu dubtes sobre com estructurar la vostra marca? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Per assegurar l’èxit del vostre negoci cal transmetre bé la vostra proposta de valor amb un concepte de comunicació potent, acompanyat d’una bona estratègia per a difondre’l. L’objectiu és comunicar les necessitats que resoleu i com ho feu de manera diferencial, per tal d’aconseguir reconeixement, vendes, visites, clients…

 • Estratègia de comunicació: us ajudem a definir a qui i com heu de fer arribar els vostres missatges
 • Estratègies en xarxes socials: és essencial partir d’una visió estratègica i un pla d’acció coherent que defineixi els canals i les accions a emprendre
 • Plans de Màrqueting: treballem com el vostre propi departament de màrqueting, planificant d’estratègies, accions i campanyes per a tota mena de negocis.

Més informació sobre els serveis de màrqueting i comunicació d’ElGiroscopi

Més informació sobre els serveis d’estratègia i gestió de xarxes socials d’ElGiroscopi

Teniu dubtes sobre com captar clients? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

No et perdis les circulars i les novetats del sector!

Subscriu-te al servei de correus electrònics d’Assessoria Codina i sigues el primer a assabentar-te de tot el que té a veure amb l’àmbit assessor, jurídic i comptable.

Per obtenir més detalls, llegeix la nostra política de privacitat.