AssessoriaFiscal

Compliu les obligacions de la normativa vigent amb els millors avantatges fiscals

Resolem les vostres consultes fiscals

Supervisem i planifiquem el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millors solucions per a cada cas i per a cada moment per tal de reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.
Som assessors especialitzats en temes fiscals i tributaris i podem respondre a les vostres consultes sobre les normatives fiscals, tota mena d’impostos estatals, autonòmics i locals, directes o indirectes, obligacions, exempcions, deduccions i bonificacions. Tenim especialistes en cada àrea que estan en formació constant per adaptar-nos a la normativa fiscal, que canvia contínuament. Per això som capaços de resoldre qualsevol qüestió tributària i mantenir-vos sempre assessorats i actualitzats sobre el seu impacte al vostre negoci o situació financera.
Teniu dubtes sobre les normatives fiscals i com us afecten?
Contacteu amb nosaltres sense compromís per una primera consulta sense cost.

Ajudem als nostres clients a planificar la política fiscal òptima i definir la confecció i presentació de les declaracions periòdiques exigibles. Ens adaptem a les obligacions i necessitats pròpies de cada tipus de societat, PIMES, empreses familiars o entitats sense ànim de lucre.
En coordinació amb les àrees de comptabilitat o laboral també preparem el tancament fiscal i de l’exercici amb la gestió i presentació de:

 • Impost de Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Retencions a treballadors i professionals a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Declaracions censals d’inici, variació o cessament d’activitats
 • Sol·licitud de NIF
 • Altres impostos: duanes, tributs locals, etc.

Consulteu el calendari d’obligacions fiscals (Agència Tributària)

Consulteu informació en detall sobre les obligacions fiscals de les empreses (Agència Tributària)

Necessiteu planificar la vostra política fiscal? Contacteu amb nosaltres sense compromís per una primera consulta sense cost

Sou autònoms? Tenim serveis a mida de les vostres necessitats.

Assessorem i representem els nostres clients davant l’Agència Tributària i altres òrgans:

 • Gestionem i actualitzem el servei de notificacions electròniques per rebre comunicacions de l’administració
 • Preparem i defensem recursos i reclamacions (via administrativa i contenciosa-administrativa)
 • Assistència davant d’organismes tributaris en les actuacions necessàries

Teniu dubtes sobre les gestions amb els òrgans tributaris? Contacteu-nos sense compromís per saber com us podem ajudar

Estudiem de manera global cada situació per identificar la fórmula més beneficiosa per a vosaltres dins del marc de la legislació fiscal vigent.

Elaborem i presentem tota mena de declaracions:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes
 • Jurídics Documentats
 • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)
 • Planificació de fiscalitat internacional (tributacions no residents, doble imposició…)

Voleu acompanyament per gestionar de manera més eficient els vostres impostos? Contacteu-nos sense compromís per una primera consulta sense cost

Sabíeu que tot i no ser resident, si teniu béns o rendes al país teniu l’obligació de fer la declaració de renda de no residents? Consulteu-nos sense compromís

Gestor documental

Des de l'Àrea Client d'Assessoria Codina oferim als nostres clients un gestor documental que els permet emmagatzemar, ordenar i compartir els documents de manera segura i eficient, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Accedeix

Novetats fiscals

El tribunal suprem no permet computar pèrdues degudes a donacions a l’IRPF

El Tribunal Suprem ha establert doctrina relativa a les donacions en el marc de l'impost sobre la…

La despesa corresponent a les retribucions dels administradors

La sentència del Tribunal Suprem de 13 de març de 2024 determina que la manca de previsió de…

Embargament d’accions i participacions en societats amb immobles

En aplicació de l’article 170.6 de la Llei General Tributària, El Tribunal Suprem entén que…

No et perdis les circulars i les novetats del sector!

Subscriu-te al servei de correus electrònics d’Assessoria Codina i sigues el primer a assabentar-te de tot el que té a veure amb l’àmbit assessor, jurídic i comptable.

Per obtenir més detalls, llegeix la nostra política de privacitat.

  Circulars fiscals

  Obligacions del primer trimestre del 2024

  Veure PDF: CIRCULAR - OBLIGACIONS TRIMESTRALS - PRIMER TRIMESTRE 2024

  Model 720. Exercici 2023 Béns i drets situats a l’estranger

  Veure PDF: MODEL 720 EXERCICI 2023 BÉNS I DRETS SITUATS A L'ESTRANGER

  Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Mod. 347). Exercici 2023

  Veure PDF: DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (Mod. 347) EXERCICI 2023.