CIRCULARS

Pròrroga del règim extraordinari per les causes de dissolució per pèrdues greus “Moratòria Societària”

Veure PDF:  PRÒRROGA DEL RÈGIM EXTRAORDINARI PER LES CAUSES DE DISSOLUCIÓ PER PÈRDUES GREUS…

Obligacions formals de presentació en relació a transaccions i béns situats a l’estranger els models D-6 i ETE

Veure PDF: OBLIGACIONS FORMALS DE PRESENTACIÓ EN RELACIÓ A TRANSACCIONS I BÉNS SITUATS A…

Llei d’Empreses emergents o startups

Veure PDF: LLEI D’EMPRESES EMERGENTS o STARTUPS

Declaracions sobre moviments de mitjans de pagament

Veure PDF: DECLARACIONS SOBRE MOVIMENTS DE MITJANS DE PAGAMENT

Emprenedor de responsabilitat limitada (ERL)

Veure PDF: EMPRENEDOR DE RESPONSABILITAT LIMITADA (ERL)

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Veure PDF: IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Obligacions Tercer Trimestre 2022

Veure PDF: OBLIGACIONS TERCER TRIMESTRE 2022

Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses.

Veure PDF: Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses

Obligacions Segon Trimestre 2022

Veure PDF: OBLIGACIONS SEGON TRIMESTRE 2022

Ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la Covid-19

Veure PDF: AJUTS EXTRAORDINARIS EN L’ÀMBIT DE LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ AFECTADES…