Fa pocs dies les notícies es feien ressò de la sentència del Tribunal Constitucional que deixava sense efecte les limitacions a l’aplicació de les Bases Imposables Negatives que va aprovar Cristóbal Montoro, al capdavant del Ministeri d’Hisenda. El Reial Decret llei no era un vehicle idoni per la reforma que es va portar a terme.

Doncs bé, el nou Govern no perdrà l’oportunitat d’afinar els errors comesos antigament.

S’està tramitant una esmena que s’ha incorporat al projecte de Llei pel qual s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per pal·liar els efectes de la sequera que modificarà la Llei de l’Impost sobre societats amb la finalitat d’adaptar els límits a la compensació de les Bases Imposables Negatives de grans empreses.

D’acord amb l’esmena, provinent del Partit Socialista, en cas que la xifra de negocis superi els 20 milions d’euros i fins a 60 milions d’euros, la BIN màxima a compensar serà del 50%. Si supera els 60 milions d’euros, només es permetrà fins un 25%.

També s’incorpora, per aquelles empreses amb xifra de negocis superior a 20 milions d’euros una limitació del 50% de la quota íntegra a la deducció per doble imposició dels art. 31, 32 i 100 apartat de la Llei de l’Impost sobre societats.

L’entrada en vigor, en cas de ser aprovada la norma, es preveuria per l’Impost sobre Societats de 2024.

Nota de premsa de la sentència del Tribunal Constitucional 

Iniciatives legislatives en període d’esmenes