La recent consulta V2752-23 interpreta que, respecte una estructura com la que s’indica a continuació:

 

FILL A PROPIETARI 100% HOLDING X, QUI ÉS   TITULAR 32% SUBHOLDING Z que dirigeix participaciones d’empreses industrials.

FILL B PROPIETARI 100% HOLDING Y, QUI ÉS    TITULAR 32% SUBHOLDING Z que dirigeix participaciones d’empreses industrials.

FILL C                                                                        TITULAR 16% SUBHOLDING Z que dirigeix participaciones d’empreses industrials.

PARES                                                                       TITULAR 20% SUBHOLDING Z que dirigeix participaciones d’empreses industrials.

Que en la mesura en què els consultants (fills A i B) mantindran la realització de funcions directives en la subholnding Z, però no tindran participació directa en ella, hauran de computar les remuneracions percebudes d’aquesta entitat per a determinar si el percebut dels seus respectives hòlding X i Y constitueix la seva principal font de renda.

Accés a la consulta