L’advocada experta en fiscalitat Núria Puebla, ha obtingut sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 28 de setembre de 2022, que estima el recurs plantejat per un contribuent de l’IRPF que va computar la pèrdua soferta amb ocasió de la donació d’alguns immobles als seus fills.

Es una nova passa cap a una interpretació justa, lògica i coherent de la norma, que fins a dia d’avui no permet computar la pèrdua però sí en canvi el guany si la diferència de valors és positiva (elements amb plusvàlua latent).

Accés al bolg de Núria Puebla