Al BOE d’avui, Reial Decret-Llei 18/2022, de 18 d’octubre, llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energies procedents de fonts renovables.

image001 (1)