Amb el nou sistema de cotització 2023 els autònoms que desitgin mantenir una base superior als seus rendiments nets, hauran de  realitzar el canvi de la seva base de cotització abans del 30 de setembre

Si estàs interessat a modificar la base de cotització o quota, i/o optar per aquestes cobertures, t’agrairíem que ens ho comuniquis a la màxima brevetat possible.

Et recordem que l’ 1 de gener de 2023 es començarà a aplicar el nou sistema de cotització d’autònoms.

La norma indica que els treballadors que a 31-12-2022 que estiguin cotitzant per un a base de cotització superior a la què els correspondria per raó dels seus rendiments (segons la nova regulació de 2023), podran mantenir aquesta base de cotització, tot i que aquests determinin l’aplicació d’una base de cotització inferior. No obstant, han de comunicar aquest canvi abans del 30 de setembre del 2022, per tal que tingui efectes abans de l’entrada en vigor de la nova normativa.

Per tant, si vols pujar la teva base de cotització i que aquesta es mantingui a partir del 2023,  ho has de fer abans del proper 30 de setembre.

NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER ALS AUTONOMS APARTI DEL 01/01/2023

Cotització per rendiments nets reals

Rendiments nets – despeses deduïbles – deducció addicional (3% o 7 %)

Comunicació de la previsió de rendiments nets

A principis d’any hauràs de comunicar la teva previsió de rendiments nets per al 2023 mitjançant la plataforma IMPORT@SS

Canvi de tram i modificació de quota

Podràs ajustar la teva quota d’autònoms als rendiments que vagis obtenint durant l’any.

A partir del 2023 podràs modificar la teva base cada dos mesos (6 cops l’any).

Abans de l’1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, 1 de novembre i 1 de gener.

Regularització de quotes

Mitjançant creuament de dades des de l’Agencia Tributària sobre la Declaració de la Renda, cada any la Seguretat Social realitzarà una regularització de les bases de cotització en bases als rendiments anuals reals declarats.

Segons el resultats, es reintegrarà a l’autònom l’excés de cotització, o bé haurà de pagar la diferència de cotització existent.

Altes inicials a partir de 2023

Quota reduïda de 80 euros durant 12 mesos prorrogables a 12 mesos més si durant el segon any els rendiments nets son inferiors al SMI

Si estàs interessat en ampliar informació, informa’t a:  972205100

O bé, posa’t en contacte amb nosaltres:  laboral@codinacia.com