Segons una recent sentència del TSJ de Navarra, en cas de tributació conjunta, l’exigència de la totalitat del deute a qualsevol dels membres que conformen la unitat familiar hauria d’anar associada a la renda declarada.

En aquest sentit, si algun dels membres que conformen la unitat familiar forma part de la declaració conjunta, però no va obtenir rendes, l’exigència del deute no seria viable.

El cas objecte de controvèrsia estava motivat per l’exigència del deute (per part d’hisenda) als menors d’edat, però aquesta interpretació obre la porta a cònjuges que poguessin trobar-se en una situació similar.
Cal tenir present que a dia d’avui aquest criteri no és pacífic i que aquesta sentència deriva de la normativa tributària foral.

Accés a la sentència