L’Agència Tributària ha emès en data 28/07/2023 una nota amb el tractament tributari que cal donar a la cessió dels vehicles per part de l’empresa als seus treballadors, enfocat a IVA i a IRPF.

El resultat de la nota és, com ja va essent habitual, una sort de presumpcions, fets necessitats de prova i situacions confuses que cal que siguin degudament estudiades per l’empresa, de ser el cas que opti per cedir els vehicles als seus treballadors.

La tributació d’aquestes operacions pot resultar costosa per quin motiu, abans de portar-la a terme, cal valorar-ne el cost i riscos.

Accés a la nota