La fiscalitat i les vacances no són compatibles.

L’1 d’agost és notícia l’acord entre les diferents organitzacions (sindicals, empresarials, autònoms i Agència Tributària) sobre un canvi rellevant a la fiscalitat dels autònoms. La principal característica del nou sistema que regirà (anomenat IVA de franquícies) suposarà que aquells que facturin menys de 85.000 € no facturaran amb IVA. Com a contrapartida, l’IVA suportat tampoc serà deduïble.

Altres qüestions sobre les quals hi ha acord són l’eliminació progressiva del sistema de mòduls o la creació d’una relació de despeses objectivables (que no generin conflictes amb l’agència tributària).

Accés a la notícia