El Govern d’Espanya va publicar en el BOE núm 26 de 29 de gener de 2018, l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, amb la que es desenvolupen las normes legals de cotització a la Seguridad Social, desocupació, protecció por cessament d’ activitat, FOGASA i formació professional per el exercici 2018. Entre les novetats més destacades:

RÈGIM GENERAL

L’ordre per la qual es desenvolupen les bases legals de cotització detalla que la base màxima de cotització es manté en els 3.751,2 euros mensuals mentre que la mínima s’eleva a 858,6 euros (enfront dels 825,6 euros del passat any).

Els tipus de cotització per a 2018 queden igual que el 2017, de manera que per contingències comunes serà del 28,3%, del qual el 23,6% és a càrrec de l’empresa i el 4,7%, del treballador.

En el cas de la cotització addicional per les hores extraordinàries per força major, s’efectuarà aplicant el tipus del 14%, del qual el 12% serà a càrrec de l’empresa i el 2%, a càrrec del treballador.

Per a la resta d’hores extres, es manté el tipus de cotització addicional del 28,3%, del qual el 23,6% el paga l’empresa i el 4,7%, l’empleat.

També es mantenen els tipus de cotització per desocupació, tant per al tipus general, al 7,05% (5,50% a càrrec de l’empresa i 1,55%, del treballador); així com per als de durada determinada a temps complet o a temps parcial (8,30%: 6,70% per a l’empresa i 1,60% per treballador).

En el cas de la cotització per al Fons de Garantia Salarial (FOGASA), continua el tipus del 0,20% a càrrec de l’empresa; i també es manté la cotització per a la formació professional en el 0,70% (0,60% a càrrec de l’empresa i el 0,10% a càrrec del treballador).

AUTÒNOMS

Per als autònoms, la base mínima de cotització ha augmentat a partir de l’1 de gener d’aquest any un 3%, fins als 919,8 euros mensuals, mentre que la màxima es manté en els 3.751,2 euros.

Per a aquests treballadors el tipus de cotització per contingències comunes al règim especial, RETA, seguirà sent del 29,80%; si està acollit a les contingències per cessament d’activitat (atur dels autònoms), serà del 29,3%; mentre que si no té la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50%.

RÈGIM ESPECIAL EMPLEATS DE LA LLAR

En el cas dels empleats de la llar, s’actualitza l’escala de cotització (per contingències comunes i professionals) en funció de les retribucions mensuals, de manera que en el primer tram, amb salaris de fins a 196,15 euros mensuals, la base de cotització serà de 167,74 euros; mentre que l’últim, des 858,61 euros al mes de sou, la base de cotització és de 896,94 euros.

En 2018, s’ha elevat el tipus de cotització per contingències comunes del sistema especial d’empleats de la llar fins al 27,4% (enfront del 26,5% de 2017), dels quals 22,85% va a càrrec de l’ocupador i 4,55% a càrrec de l’empleat.

COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE

Durant l’any 2018, la cotització a la Seguretat Social i altres contingències protegides pels treballadors que hagin subscrit un contracte per a la formació i l’aprenentatge s’efectuarà d’acord amb el següent:

La cotització a la Seguretat Social consistirà en una quota única mensual de 41,74 euros per contingències comunes, dels quals 34,80 euros són a càrrec de l’empresari i 6,94 euros a càrrec del treballador, i de 4,78 euros per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

La cotització al Fons de Garantia Salarial consisteix en una quota mensual de 2,64 euros, a càrrec de l’empresari.

Als efectes de cotització per formació professional, s’abonarà una quota mensual de 1,45 euros, dels quals 1,28 euros corresponen a l’empresari i 0,17 euros al treballador.

Podeu llegir el Reial Decret del BOE sencer aquí:

 

[quoteac]Si tens qualsevol dubte o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria laboral.[/quoteac]