Si bé no és una solució, el cert és que serviria per agilitzar la resolució dels conflictes en una de les instàncies.

Segons aquest article, es planteja la utilització de la figura del plet testimoni o plet mirall per part del Tribunal Econòmic Administratiu Central.

Es una tècnica processal que serveix per estalviar tràmits repetitius i estèrils; en aquest cas seria la necessitat de resoldre un a un casos similars. Aquesta fòrmula permetria respondre abans als contribuents que disenteixen de les solucions preses per l’Agència Tributària en aplicació dels tributs, de forma que podrien accedir abans a la jurisdicció contenciosa.

Accés a la notícia