L’actual article 23 de la llei de l’IRPF preveu una reducció genèrica del 60% sobre el rendiment net positiu obtingut de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge.
La nova Llei de Pressupostos Generals planteja (a iniciativa de Podemos, ERC i Bildu) modificacions en aquest àmbit per els propietaris d’immobles en lloguer.

La reducció a l’IRPF acabaria essent, de ser el cas que s’aconseguís l’objectiu proposat, del 90% per als qui signin un nou contracte en zones tensionades, rebaixant en més d’un 5% la renda anteriorment exigida; del 70% si a més l’habitatge es lloga per primera vegada i l’arrendatari té entre 18 i 35 anys; del 60% si, no complint-se les exigències prèvies, es realitza una obra de rehabilitació. Finalment, es preveu un càstig, quin és rebaixar del 60% al 50% en la resta de supòsits.

L’objectiu, segons indiquen, és “contribuir a garantir la seguretat en la tinença i la contenció de preus mitjançant reduccions fiscals pels rendiments immobiliaris als propietaris que actuïn amb responsabilitat social”.