El Govern Aprova el Nou Reglament per a Sistemes de Facturació: El Reial decret 1007/2023, una normativa nova que estableix requisits tècnics per a sistemes i programes informàtics emprats en la facturació per empresaris i professionals. Aquest decret té com a objectiu principal assegurar la integritat, conservació i traçabilitat dels registres de facturació, promovent la transparència i eficiència en els processos tributaris. Afecta contribuents de diversos impostos i productors i comercialitzadors d’aquests sistemes. La normativa entra en vigor amb un període d’adaptació fins a juliol de 2025.

Accés a la norma