Una recent sentència del Tribunal Suprem ha reconegut que les empreses puguin deduir el sou dels socis que són administradors o consellers de la societat, sempre que les retribucions estiguin previstes als estatuts, adequadament comptabilitzades i no es qüestioni la prestació de serveis. Aquesta nova sentència també indica que no és necessari que el sou del soci hagi estat aprovat en una Junta per a la deducció en l’Impost de Societats.

Si bé el cas fa referència a una societat unipersonal, pot obrir les portes a defensar que es relativitzin els requisits en aquells casos que no s’hagin complert els requisits mercantils escrupulosament i es consideri que s’està davant una lliberalitat no deduïble o despesa contrària a l’ordenament jurídic.

Accés a la notícia