Avui es publica al BOE el Reial Decret 609/2023, d’11 de juliol, per el que es crea el Registre Central de Titularitats Reals i s’aprova el seu Reglament.

Aquest Reial Decret, a més de la creació del Registre Central de Titularitats Reals i regulació del seu funcionament (dades que s’hi incorporen, legitimats al seu accés i forma de fer-ho…), preveu la creació d’un nou model de comunicació a presentar al Registre Mercantil de forma complementària als comptes anuals. La sanció associada a l’incompliment passarà per el tancament registral segons el que preveu l’article 3478 del Reglament del Registre Mercantil.

Accés a la norma