Avui s’ha publicat al BOE l’ordre HFP/792/2023 amb la finalitat d’actualitzar les despeses de locomoció exceptuades de tributació a IRPF.

Si bé les dietes no s’han actualitzat, sí s’ha actualitzat l’import per quilòmetre recorregut.

Abans la quantia era de 0,19€/km, passant a ser (a partir d’avui) de 0,26€/km recorregut.

Accés a la norma