El Govern ha augmentat la cotització addicional que els empresaris han de pagar a la finalització dels contractes temporals de menys de 30 dies de 29,74 € a 31,22 €, una mesura implementada per combatre la temporalitat laboral.

Mitjançant aquesta ordre es modifica la dictada el 29 de gener passat, ja que aleshores encara no s’havia aprovat la pujada de l’SMI.

L ‘Ordre PJC/281/2024, de 27 de març per la qual es modifica l’Ordre PJC/51/2024 del 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2024 reflecteix aquests canvis, ajustant les bases mínimes i establint la sobre-cotització empresarial pels contractes de curta durada. Aquesta mesura exclou contractes com els dels treballadors agraris, empleats de la llar i del sector de la mineria del carbó, ni tampoc els contractes per substitució, els contractes per a la formació i l’aprenentatge ni els contractes per a la formació en alternança.