La pujada és del 2,5% per a les pensions contributives i del 3% per a les mínimes i no contributives

 

Ahir 25 de gener, el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret per a la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de classes passives i d’altres prestacions públiques per al 2022.

La pujada de les pensions, efectiva des de l’1 de gener d’aquest any, suposa un increment del 2,5% de les pensions contributives i de les classes passives de l’Estat, mentre que l’increment de les pensions mínimes i de les no contributives ( igual que ho fa l’Ingrés (Mínim Vital) serà del 3%.

En concret, l’augment del 2,5% per al 2022 és el resultat de l’índex de preus de consum (IPC) mitjà entre el desembre del 2020 i el novembre del 2021, segons indica la fórmula acordada amb els agents socials el mes de juliol passat i inclosa a la Llei de pensions aprovada el mes de desembre passat. D’aquesta manera, es dóna compliment a la recomanació 2a del Pacte de Toledo.

Aquesta pujada està recollida a la Llei 22/2021 de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2022.

És la primera revalorització que es fa amb el nou marc de garantia permanent del poder adquisitiu de la recent llei de pensions, que fixa la Llei 21/2021, del 28 de desembre.

En conjunt, la pensió mitjana puja en 651 euros anuals respecte del 2021, en passar de 15.774 euros a 16.424 euros. A més, amb aquesta revaloració, el 2022 la pensió mínima de jubilació serà de 10.103,80 euros anuals en el cas unifamiliar (enfront dels 9.808,4 de 2021, una vegada revaloritzada amb l’IPC amb les dades definitives) i de 12.467 als casos amb cònjuge a càrrec (el 2021, era de 12.103). Mentrestant, la pensió de jubilació màxima arriba als 39.468,66 euros anuals, 962,78 euros més que el 2021 (38.505,88).

A més, el Reial decret inclou paga compensatòria per als pensionistes i beneficiaris de l’Ingrés Mínim Vital per la revaloració del 2021, que va ser inferior a l’IPC registrat aquell any. Per a una pensió mitjana de 1.127 euros al mes, aquesta paga és de 250 euros. En total, s’han destinat 2.600 milions d’euros a compensar aquesta desviació.