La sentència del Tribunal Suprem núm. 2851/2022 d’11de juliol de 2022 ha resolt que les retribucions abonades per una societat a un soci majoritari (no administrador) puguin considerar-se com a deduïbles  a l’Impost sobre societats. Lògicament cal que existeixi una prestació de serveis en favor de l’activitat empresarial de la societat i que s’observin les condicions legalment establertes a efectes mercantils i laborals, inscripció comptable i justificació documental.

Es criteri reiterat de la sentència de 6 de juliol de 2022.

STS 2851/2022