Segons la sentència de l’Audiència Provincial 467/2023 de 08/09/2023 en un cas on, sense compensació econòmica i per amistat es va presentar la declaració de la renda d’un amic, però amb errors, es responsabilitza l’assessor.

S’ha considerat que hi va haver certa negligència per part de l’assessor. La sentència, tot i reduir la indemnització inicialment reclamada condemna l’assessor a indemnitzar el seu amic.

L’error es va cometre en informar incorrectament un guany patrimonial, alhora que es va designar un domicili fiscal incorrecte, fet que va perjudicar la possibilitat de recórrer.

 

Accés a la sentència