Reforma Fiscal 2015

Segons la llei 36/2014 de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 es procedeix a prorrogar durant l’exercici 2015 l’exigència del gravamen corresponent a l’Impost sobre el Patrimoni.
Aquest impost és exigible bàsicament (a Catalunya) respecte aquelles persones que tenen un patrimoni net superior a 500.000,00€.

Recorda que els nostres professionals en matèria fiscal poden ajudar-te en qualsevol dubte que puguis tenir sobre la Reforma Fiscal d’aquest 2015. Consulta’ns sense compromís