Reforma Codigo Penal

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat una nova reforma del Codi Penal que instaura a Espanya la pena de presó permanent revisable. Aquesta pena podria ser contrària a l’article 25 de la Constitució Espanyola, en el que estableix que les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat han d’estar orientades cap a la reeducació i la reinserció social.

Aquesta reforma es va impulsar fa més d’un any per l’exministre de Justícia Alberto Ruíz Gallardón.

Les altres principals novetats són:

Supressió de les faltes: Amb l’objectiu de fer efectiu el principi d’intervenció mínima del dret penal i de reduir el nombre d’assumptes menors que sobrecarreguen els jutjats, s’ha decidit suprimir les faltes. Es mantindran les que són mereixedores de retret penal, però com a delictes lleus, denominats d’escassa gravetat i que estaran castigats amb penes de multa. El procés que els correspondrà es desenvoluparà a la nova Llei d’enjudiciament criminal. Mentrestant, i de manera transitòria, es resoldran en judicis de faltes.

Presó permanent revisable: Amb la presó permanent revisable es pretén proporcionar una resposta penal més adequada a certs crims que causen especial repulsa social. La nova pena comporta un compliment íntegre de la privació de llibertat durant un temps que s’ha establert en un ventall d’entre 25 i 35 anys, en funció de si es tracta de condemnes per un o diversos delictes o de delictes terroristes. Només després d’aquest període s’aplicarà el sistema de revisió que permetrà la posada en llibertat del condemnat si compleix una sèrie de requisits.

Delictes econòmics: Es castigaran els actes de gestió deslleial comesos mitjançant abús o deslleialtat per qui administra el patrimoni d’un tercer i li causa un perjudici o crea una situació de perill de pèrdua del mateix. Així es castigaran els contractes per prestació de serveis no útils, els signats sense que hi hagi contraprestació i els realitzats a un preu superior.

Furt i robatori: Es suprimeix la falta de furt i es substitueix per un delicte lleu de furt que castigarà els casos en què el sostret no superi els mil euros. No obstant això, per fixar el límit entre el delicte lleu (castigat amb pena de multa) i el delicte (pena de presó) el jutge també podrà tenir en compte la capacitat econòmica de la víctima. Amb l’objectiu d’oferir una resposta adequada a la multireincidència i la delinqüència greu, es preveu que en el cas de delinqüència professional i organitzada se’ls pugui condemnar amb el tipus agreujat.

Propietat intel·lectual i propietat industrial: Es persegueix l’explotació econòmica, reproducció, plagi, distribució i comunicació pública d’una obra, sense autorització dels titulars, amb ànim d’obtenir un benefici directe o indirecte, com ara publicitat, així com facilitar el accés a la localització d’obres o prestacions protegides a Internet.

Delictes contra la dona: A partir d’ara es castigaran les trucades telefòniques contínues, seguiments o qualsevol altra fórmula que pugui lesionar greument la llibertat i el sentiment de seguretat de la víctima en els casos en que no es poden tipificar com a delicte de coaccions o d’amenaces perquè no es produeix violència. Així mateix, es penalitza la divulgació no autoritzada d’enregistraments o imatges íntimes obtingudes amb el consentiment de la víctima, però que posteriorment han estat divulgades sense que aquesta ho sàpiga i que afecten greument a la seva intimitat.

Incendis forestals: La reforma del Codi Penal preveu un enduriment de les penes per als autors d’incendis forestals que es considerin especialment greus. La pena prevista actualment per a aquests delictes és de tres a cinc anys de presó i, amb la reforma, la pena s’elevarà fins als sis. .

– Major protecció penal d’animals: El Codi Penal, a més, augmenta la seguretat en l’aplicació de la norma a través d’una definició d’animals protegits, que inclou els domèstics, als habitualment domesticats, als que viuen sota control humà ia tots els que no viuen en estat salvatge. La pena es veu agreujada quan es causa la mort i s’afegeix la possibilitat d’imposar una inhabilitació per a la tinença de l’animal.

Article publicat a www.codinaadvocats.com

[quoteac]

Els nostres professionals en les diferents branques del dret et poden ajudar a resoldre qualsevol dubte que tinguis en l’àmbit jurídic. Consulta’ns sense compromís.

[/quoteac]