Ha sortit publicat el projecte d’ordre ministerial que regula les especificacions tècniques i funcionals que contempla el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que incorporen processos de facturació. (RD 1007/2023, de 5 de desembre).

Cal recordar que la implementació d’aquests sistemes per part d’empresaris i professionals serà obligatori a partir d’1 de juliol de 2025, d’acord amb el que disposa l’anterior RD.

Accés al projecte de la norma