Un informe emès per el Consell de Defensa del Contribuent ha servit com a eina al Tribunal Superior de Justícia de Galícia per deixar sense efecte una sanció tributària de 72.681,08€. El dret a l’error i la seva potencial incorporació a l’ordenament tributari espanyol.

Accés a la sentència