En referència al model 347 de l’exercici 2018 de declaració anual d’operacions amb terceres persones que superen els 3.005,06€ (presentació l’any 2019) finalment s’ha publicat la ordre HAC/1148/2018, de 18 d’octubre que regula el termini per la seva presentació.

La ordre estableix que el termini de presentació del model 347 es portarà a terme durant el mes de febrer de cada any.

D’acord amb l’esmentada modificació, deixa de tenir vigència la obligació que entrava en vigor aquest exercici i que obligava a presentar la declaració el mes de gener.