Període de carència en els contractes d’arrendaments d’ús diferent d’habitatge

La consulta vinculant V2427-22 estableix que no cal repercutir IVA durant el període de carència si les obres no són obligatòries per l’arrendatari i alhora el contracte preveu la cancel·lació temporal de la relació arrendatícia o es modifica l’exigibilitat de la renda.
En canvi, si es preveu una renda mensual i el propietari renuncia al seu cobrament, sí s’haurà de repercutir IVA.
Per altra banda la consulta preveu que en finalitzar l’arrendament, si l’arrendatari “regala” les obres al propietari i està en període de regularització (obres considerades el seu dia com a béns inversió superiors a 3.005,06€) es donaria el cas de l’autoconsum, havent de repercutir aquell l’IVA corresponent, ingressant-lo a hisenda.

Accés a la consulta | https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2427-22