Nou sistema de cotització per autònoms

A continuació adjuntem un quadre resum que pot facilitar el càlcul del tram de cotització a partir de 2023:

BASE COTITZACIO (TRAM) RENDIMENTS COMPUTABLES / 12  
TIPOLOGIA RETA FONT DADES METODE DETERM. RENDIMENT CASELLES Art. 308.1.c.1ª LGSS % REDUCCIO Art. 308.1.c.2ª LGSS (+90 dies) TGSS
PERSONA FISICA MODEL 100 EST. DIRECTA SIMPLIFICADA 0224 + 0186 RENDIMENT NET + QUOTES SS o APORTACIONS A MUTUALITATS ALTERNTATIVES 7% NOU SISTEMA PER AUTONOMS
           
PERSONA FISICA MODEL 100 ESTIMACIO OBJECTIVA 1465 RENDIMENT NET PREVI (EXCEPTE ACT. AGRICOLES, FORESTALS i RAMADERES) 7%
           
PERSONA FISICA MODEL 100 ESTIMACIO OBJECTIVA 1539 RENDIMENT NET PREVI MINORAT (ACT. AGRICOLES, FORESTALS i RAMADERES) 7%
           
CB / SC MODEL 100 ATRIBUCIO DE RENDES SC/CB 1577 RENDIMENT NET (E.D. NORMAL y E.D.SIMPLIFICADA) / RENDIMENT NET PREVI o MINORAT (E.D. OBJECTIVA o AGRICOLES, FORESTALS i RAMADERES 7%
           
SOCIETATS MODEL 100 0012 + 0036 SEGONS FONT TOTALITAT DELS RENDIMENTS INTEGRES DERIVATS PARTICIPACIÓ FONS PROPIS A 31/12 (+33% o +25% ADMIN.) + RENDIMENTS TREBALL 3% (Art. 305.2.b) y e) LGSS) + 90 dies alta