Reforma Fiscal 2015

Article ACTUALITZAT el 27 / 02 /2015


A finals de novembre, es va aprovar la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats que afectarà les entitats no lucratives a partir de l’1 de gener de 2015. La principal novetat és que s’eliminen els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost.

A partir d’ara, qualsevol entitat -encara que no realitzi cap activitat econòmica i amb independència del seu volum- estarà obligada a presentar l’Impost de Societats.

Fins ara les entitats parcialment exemptes, no estaven obligades a presentar l’Impost de Societats si no feien activitat econòmica i complien els següents requisits recollits en l’article 9.3 del Reial Decret 4/2004, vigent fins el 31 de desembre de 2014 :
➢ Que els seus ingressos no superessin els 100.000 euros anuals.
➢ Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
➢ Que les rendes no exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció.

El 27 de febrer del 2015 es va aprovar el Real Decret 1/20015. A l´article 7 es modifica la Llei 27/2014 del 27 de novembre sobre l´Impost de Societats, quedant redactat de la següent manera:

No hi haurà obligació de declarar l’Impost de Societats quan compleixin els següents requisits:

➢ Que els seus ingressos no superessin els 50.000 euros anuals.
➢ Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superessin els 2.000 euros anuals.
➢ Que totes les rendes no exemptes obtingudes estiguessin sotmeses a retenció.

Principals conseqüències
La llei afectarà els exercicis iniciats a partir de gener de 2015. Això vol dir que, malgrat que l’impost no s’haurà de presentar fins 2016, les entitats hauran de portar una comptabilitat de partida doble des de 2015 a fi de poder identificar adequadament els ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes. La comptabilitat proporciona a l’entitat els estats comptables necessaris per poder fer la declaració de l’impost de societats. Cal, doncs, que les entitats disposin d’un programa informàtic adaptat al Pla de comptabilitat de les entitats no lucratives.

[quoteac]

Recorda que els nostres professionals en matèria fiscal poden ajudar-te en qualsevol dubte que puguis tenir sobre la Reforma Fiscal d’aquest 2015. Consulta’ns sense compromís

[/quoteac]