Reforma Fiscal 2015

Amb la Reforma Fiscal del 2015, la fiscalitat de les donacions a fundacions i associacions d’utilitat pública ha millorat.

A partir de 2015 les donacions de particulars gaudeixen de les següents deduccions:

  • Els primers 150,00€ tindràn un deducció del 50% l’any 2015 i del 75% l’any 2016. Per tant, si es donen 150,00€ es poden recuperar d’hisenda fins a 75,00€ o 112,50€ respectivament.
  • La resta de donació (que superi els 150,00€) gaudirà d’una deducció del 27,5% l’any 2015 i del 30% a partir de l’any 2016.

IMPORTANT

Si es manté o s’incrementa l’import donat durant varis anys a una mateixa entitat, es podrà gaudir d’una deducció addicional del 5% sobre els percentatges indicats del 27,5% i 30% respectivament.

D’aquesta manera podem millorar la nostra fiscalitat sense que això minori l’import a donar.

[quoteac] Tens més preguntes sobre fiscalitat? Consulta’ns sense compromís [/quoteac]