Reforma Fiscal 2015

Segons la llei 26/2014 de modificació de la Llei de l’IRPF i amb efectes per a l’exercici 2015 i següents s’estableix que els rendiments que obtinguin els socis (que cotitzin al règim especial de treballadors autònoms o a una mutualitat de previsió social que actuï com alternativa al citat règim especial) derivats de la realització d’activitats professionals a l’empresa (activitats de la secció 2ª de les tarifes de l’IAE) seran considerats rendiments d’activitats econòmiques.

Tot i ser una modificació de la normativa de renda, aquesta consideració dels rendiments com activitat econòmica suposarà, en molts casos, que el soci haurà de donar-se d’alta de l’activitat econòmica corresponent (com advocat, arquitecte, dissenyador, economista, etc…), facturar i tindrà les obligacions que corresponen a professionals, tals com la confecció i presentació dels models 303, 390, 347, 130, etc. i demés obligacions comptables.

La societat per altra banda caldrà que practiqui la retenció corresponent en tant que satisfarà rendiments d’activitat professional.

Els percentatges de retenció (excepte els reduïts) són del 19% aquest exercici 2015 i del 18% per l’exercici 2016 i següents.

[quoteac] Tens algun dubte en matèria fiscal? Els nostres professionals et responen online, consulta’ns sense compromís [/quoteac]