Ahir, 31 de gener de 2024, es va publicar al BOE el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que regula els procediments en l’intercanvi automàtic obligatori d’informació comunicada pels operadors de plataformes. En l’àmbit tributari, però, la norma conté una regulació molt més important, quina és la corresponent a les autoliquidacions rectificatives a les seves disposicions finals tercera i següents i referents a IRPF, IS, IVA i alguns impostos especials.

De moment, l’impost sobre el patrimoni i l’impost sobre successions i donacions entre altres, no estan sotmesos a aquesta autoliquidació.

Si be fins ara el contribuent que sol·licitava una devolució superior o un pagament inferior a aquell que havia autoliquidat estava sotmès a un procediment de comprovació que s’iniciava mitjançant un escrit sol·licitant la rectificació (fet que garantia que no s’imposés sanció per la tramitació) a partir d’ara el contribuent presentarà una autoliquidació rectificativa, similar a la inicial i quina gestió per part de l’administració serà automàtica. En aquest sentit, l’ombra de la sanció voltarà aquesta autoliquidació.

Excepte casos molt concrets que s’indiquen a la norma, el procediment a partir d’ara, tot i que més àgil, serà més perillós.

Ara només cal esperar l’ordre que aprovarà el model per tal que la reforma ja sigui del tot efectiva.

Aconsellem, abans d’efectuar una rectificació, la consulta als nostres professionals.

Accés a la norma