Avui, 22 de desembre de 2022 ha sortit publicada al BOE la llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

Es crea una nova tipologia d’empresa (empresa emergent), quina tributació serà del 15% a l’impost sobre societats. També es prenen mesures específiques pel que fa als ajornaments de tributs d’aquest tipus d’empreses. La qualificació com empresa emergent dependrà de la qualificació emesa per ENISA (Empresa Nacional de Innovación, SME SA).

Altres mesures que es prenen respecte aquest tipus d’empreses afecten el règim d’autocartera, la possibilitat que els no residents obtinguin NIF directament de l’Agència Tributària per invertir en les mateixes, la possibilitat d’incórrer en pèrdues amb certs requisits.

S’estableix l’exempció a l’IRPF de les rendes del treball de fins a 50.000€ anuals, en cas d’entrega d’accions als treballadors d’aquest tipus d’empreses.

La norma aprofita per incrementar de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, que passa del 30 al 50 per cent, alhora que s’incrementa la base de deducció fins a 100.000€. Alguns requisits exigits per a l’aplicació d’aquesta deducció, tenen alguna especialitat per el cas de tractar-se d’inversió en empreses emergents. Concretament pel que fa al termini per invertir i la limitació de participació del soci.

Finalment es modifica el règim especial aplicable a treballadors, profesionals, emprenedors i inversors desplaçats al territori espanyol.

Es regula la figura del teletreball internacional i el corresponent visat: Es tracta de nacionals d’un tercer estat, autoritzats a residir a Espanya per exercir una activitat laboral o professional a distància per empreses radicades fora del territori nacional, mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicacions.

Accés a la norma