El Tribunal Constitucional ha resolt que l’Agència Tributària hauria de preveure un canal alternatiu de notificació quan el contribuent no accedeix a la bústia electrònica.

La normativa estableix que transcorreguts 10 dies des de la posada a disposició de la notificació a la bústia electrònica, l’acte administratiu s’enten notificat.

Doncs bé, en un cas on el contribuent (PIME) no va accedir a la bústia electrònica i per tant no va accedir a cap notificació tributària, ni de la comprovació d’IVA, ni de la posterior resolució, etc…, i on finalment l’administració va iniciar l’embargament dels seus béns, el Tribunal Constitucional ha donat empara al contribuent. Fins el moment de l’embargament (un client li va comunicar que li havien embargat el crèdit) el contribuent no es va adonar de l’existència d’actuacions tributàries.
El Tribunal Constitucional adverteix a l’Agència Tributària que havia d’haver utilitzat canals alternatius de notificació davant l’evidència que no s’estava accedint a la bústia.
Aquest pronunciament és fruit d’un llarg recorregut (infructuós) davant el Jutjat Central contenciós administratiu, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

Se’n fa ressò de la sentència el diari econòmic EXPANSION