El BOE d’avui, 19 de desembre de 2022, aprova el nou model 309 de declaració-liquidació no periòdica de l’IVA. La causa que motiva l’aprovació del nou model es troba en què cal adapatar-lo al nou tipus impositiu del 5% aplicat als subminstrament d’energia elèctrica, gas natural, fusta per llenya, etc…

Accés a la norma