La nova llei d’habitatge preveu una sèrie de bonificacions a l’impost sobre la renda de les persones físiques a partir de 2024.

A l’espera de la seva publicació al BOE, es preveuen les següents:

Bonificació del 50% a tots els propietaris que lloguen el seu habitatge. Abans del 60%. En aquest sentit el canvi és perjudicial.

Bonificacions superiors per el cas de lloguers en zones tensionades, per exemple:

Bonificació del 90% quan es porti a terme una rebaixa del 5% de l’arrendament en zones tensionades.

Bonificació del 70% si es lloga per primera vegada l’habitatge a joves d’entre 18 i 35 anys o a entitats sense ànim de lucre que destini l’immoble a lloguer social o a persones amb vulnerabilitat social.