Regularització de salaris i cotitzacions

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) ha iniciat un nou Pla d’Actuació per regularitzar salaris i cotitzacions a la Seguretat Social de les persones empleades de la llar posant el focus, en aquesta ocasió, en aquelles contractades a temps parcial.

Actualment està enviant massivament cartes dirigides a les persones empleadores en el “Sistema Especial de Empleats de la llar”  aportant assistència tècnica i informació per a procedir a la regularització dels salaris que es puguin trobar per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI), o la part proporcional corresponent a les hores treballades, i la regularització corresponent de les cotitzacions a la Seguretat Social. A més, si en algun període dels últims 4 anys, el salari declarat a la TGSS va ser inferior al SMI vigent en aquest període, també haurà d’actualitzar-se el mateix.

Per a procedir a la regularització de salari i cotitzacions de les empleades de la llar, el titular de la llar familiar ha de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el salari real, que en cap cas pot ser inferior al SMI, o la part proporcional corresponent a les hores treballades.

 

Captura de Pantalla 2022-02-08 a les 9.30.20

(*) Pel 2022 el SMI serà el mateix a l’espera del nou increment que el Govern està negociant

 

La regularització podrà realitzar-se a través de les següents vies:

  • en el Portal de la TGSS (IMPORTASS), mitjançant del Servei de Modificació de dades laborals en persones empleades de la llar. Aquest sistema només és aplicable si la comunicació es refereix al salari real, no si la comunicació es refereix a l’actualització dels salaris corresponents a períodes anteriors a 2021.
  • mitjançant del Sistema RED (graduats socials, gestors i professionals autoritzats)
  • mitjançant de l’enviament d’un formulari al que es pot accedir a un QR disponible a la pàgina web.