Nous límits mínim i màxim de cotització en el règim d’autònoms, que es redueixen si l’autònom ja tenia 47 anys o més l’1 de gener de 2022 i si es tracta d’un autònom societari o amb deu o més empleats.

RECORDATORI:

Així queden les bases de cotització en el règim general, la base màxima ha quedat fixada en 4.139,40 euros mensuals, i la mínima continua sent de 1.125,90 euros, excepte per als grups de cotització 1, 2 i 3, cas en què és de 1.572,30, 1.303,80 i 1.134,30 euros, respectivament.

Al RETA, les bases mínima i màxima són de 960,60 euros i de 4.139,40 euros mensuals respectivament, encara que en alguns casos poden ser diferents.

 

 Autònoms: segons l’edat

Cas 1. Si a 1 de gener de 2022 l’autònom encara no havia complert 47 anys, podrà triar qualsevol base de cotització dins dels límits mínims i màxims indicats. I s’aplicarà la mateixa regla si a aquesta data tenia 47 anys i la seva base de cotització el desembre del 2021 va ser igual o superior a 2.077,80 euros (o si causa alta al RETA amb posterioritat a aquesta data). Important: Si no es compleixen els requisits indicats:

  • No podrà triar una base superior a 113,20 euros mensuals.
  • No obstant això, podreu triar una base superior (fins a la màxima de 139,40 euros) si exerciteu la vostra opció abans del 30 de juny de 2022 (amb efectes per a l’1 de juliol de 2022).
  • També podrà triar aquesta base superior el cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant de negoci i donar-se d’alta al RETA amb 47 anys.

Cas 2. Els autònoms que a 1 de gener de 2022 ja tenien 48 anys o més només podran triar una base d’entre 1.035,90  i 2.113,20 euros, llevat del cònjuge supervivent del titular del negoci que, després de la mort d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del negoci i donar-se d’alta al RETA amb 45 anys o més, i en aquest cas podrà triar una base d’entre 960,60  i  2.113,20 euros mensuals.

Cas 3. La base dels autònoms que amb anterioritat als 50 anys hagin cotitzat en qualsevol dels règims de la Seguretat Social cinc o més anys serà la següent:

  • Si la darrera base acreditada hagués estat igual o inferior a 077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base entre 960,60 euros i 2.113,20 euros mensuals.
  • Si la darrera base acreditada hagués estat superior a 077,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 960,60 euros mensuals i l’import d’aquella, amb el límit de la base màxima de cotització.

 

Casos especials: Autònoms > 10 persones treballadores o autònoms societaris

Autònoms > 10 treballadors/res: Pel que fa als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2021 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de persones per compte d’altri igual o superior a 10 persones treballadores , la base mínima de cotització serà de 1.234,80 euros mensuals.

 Societaris. Els autònoms societaris (que es donen d’alta al RETA per tenir el control de la seva SL i treballar-hi) també tindran una base mínima de cotització de 1.234,80 euros mensuals (excepte els que causin alta inicial, que durant els 12 primers mesos de la seva activitat poden cotitzar per la base mínima de 960,60 euros).