Es preveu, que juntament amb l’increment de l’import que es pot ajornar sense garanties de 50.000€, també s’amplïin els terminis de devolució.

A partir del 15/04/2023 i segons instruccions de l’AEAT els terminis màxims seran els següents:

Persones físiques exempta de garanties de 12 a 24 mensualitats amb carència, si es demana, de fins a 3 mesos.

Persones jurídiques exempta de garanties de 6 a 12 mensualitats amb carència, si es demana, de fins a 3 mesos.

Adjuntem accés a les instruccions 1 i 2 de 2023 amb les normes de joc sobre tot tipus d’ajornaments i fraccionaments:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Regul_AEAT/Instrucciones/Instr_1_2023_Garantias.PDF

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Regul_AEAT/Instrucciones/Instr_2_2023_AF.PDF