La Ministra d’hisenda i Funció Pública ha presentat un paquet de mesures que afecten varis impostos, entre ells l’IRPF i l’Impost sobre societats com a més rellevants. Alhora es crea la figura de l’impost de solidaritat (quin complementarà) en el cas de Catalunya, l’impost sobre el patrimoni.

En principi, a Catalunya el nou impost afectaria els patrimonis superiors a 10.000.000€ (A Catalunya) un cop aplicada la deducció per doble imposició dels trams anteriors:

Captura de Pantalla 2022-09-30 a les 9.11.52

Només caldrà veure com juguen les exempcions, límits de quotes, etc… en el nou impost per acabar de valorar l’impacte real de la mesura respecte l’Impost sobre el patrimoni.

Veure la notícia