Avui, 29 de setembre de 2022 es publica la llei 18/2022, de 18 de setembre de creació i creixement d’empreses.

Entre les curiositats de la norma, destaca la que informa que el capital mínim de les societats de responsabilitat limitada no podrà ser inferior a 1 euro.

Accés a la norma