Una recent resolució del TEAR de Madrid de data 26/05/2022 determina que quan un judici de testamentaria finalitza per transacció, no es pot entendre que la mateixa equival a una donació, doncs el contracte de transacció té una substantivitat pròpia que constitueix la font de les obligacions que respecte l’herència vinculen als que transaccionen. La naturalesa de la transacció exclou l’ànim de lliberalitat propi de la donació, per recollir l’ànim d’evitar un plet judicial. Hi ha manca d’animus donandi.

 

Accés a la resolució AQUÍ