El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2023 preveu l’increment dels tipus impositius a l’IRPF corresponents a les rendes de l’estalvi (guanys patrimonials provinents de la transmissió d’immobles, accions, així com de la obtenció de dividends, interessos de comptes, etc…)

A continuació detallem quins són els tipus impositius actuals (2022), i quins són els que es preveuen aprovar (2023):

image009

 

 

 

 

 

 

image010