En data 29 de març de 2010 ha sortit publicada al BOE l’ordre EHA/769/2010 que aprova el model 349 de declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.  

A més d’aquesta previsió, s’informa dels terminis de presentació del model, la forma i el lloc, alhora que desenvolupa el procediment telemàtic de presentació.
El darrer model 349 es va crear mitjançant una ordre de l’any 2002, i la principal novetat respecte la que s’ha aprovat en aquesta ocasió és la inclusió no només de les prestacions de serveis intracomunitàries fetes, sinó també les rebudes.
Sembla que la finalitat del control és evitar el frau que es dóna respecte certes operacions intracomunitàries. No diem que no sigui una mesura positiva, però de vegades el cost que suposa una càrrega administrativa com aquesta, no sé si és més elevat que el propi benefici que se’n treu. 

En definitiva, que si es fessin els corresponents càlculs de despesa (estèril) que suposa aplicar per part de les empreses una mesura similar i el benefici obtingut de la informació rebuda per part d’hisenda, s’arribaria a la conclusió que no paga la pena tant d’esforç.
Les empreses obligades a presentar el model 349 són totes aquelles que realitzin operacions intracomunitàries, ja sigui amb béns o serveis i amb independència de la quantia de les mateixes. Sense perjudici d’això, val a dir que la ordre ha creat la figura de la declaració tributària “truncada”. Aquesta declaració de nom tant trencador es correspondrà amb aquelles que sense ser trimestrals, tampoc seran mensuals. Es tractarà d’aquelles declaracions que sense ser ni carn ni peix, inclouran les dades de dos mesos consecutius. 

Finalment, recordar que al llarg de 2010 i 2011, la presentació podrà ser amb periodicitat trimestral quan el volum de les entregues de béns o les prestacions de serveis no sigui superior a 100.000,00€.
Pel què fa a les claus de les operacions, a partir de 2010 es tradueixen en:
E: Entregues intracomunitàries.
A: Adquisicions intracomunitàries.
S: Prestacions de serveis intracomunitàries.
I: Adquisicions de serveis intracomunitaris(localitzats al Territori d’aplicació de l’Impost). 

 

Oscar Masó