El Consell de Defensa del Contribuent ha elaborat una proposta quina finalitat seria simplificar el tractament dels endarreriments provinents de les rendes del treball. Es una molt bona iniciativa i sense cap mena de dubte les propostes que fan simplificarien molt el tractament d’aquest tipus de rendes en supòsits tan confictius com els que s’indiquen al document.

Accés a la proposta